2019-ais metais UAB Autopretenzija ėmėsi darbo - padėdama susitarti pardavėjui

Autopretenzija tyrimas. Regitros labirintuose.

Dar 2019-ais metais UAB Autopretenzija ėmėsi darbo – padėdama susitarti pardavėjui ir pirkėjui, įsigijus transporto priemonę su paslėptais trūkumais ir defektais. Vienas po kito, prasidėjo atvejai, kai grąžinus pardavėjui automobilį, šalys būdavo grąžinamos į pradinę (ikisutartinę) padėtį. UAB Autopretenzijos manymu, VĮ Regitra turi žinoti, kaip nutraukiamos transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartys, tačiau klydome. Pasirodo VĮ Regitroje, darbuotojai buvo informuoti, kad automobilio perleidimo procesas yra vienintelis – t. y. su transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi. Net tais atvejais, kai automobilis grąžinamas – būdavo pildomos pirkimo-pardavimo sutartys.

UAB Autopretenzija, kaip privatus subjektas, neklausdavo kliento, kaip ar kokiu būdu buvo įregistruotas automobilio grąžinimas, kol vienas klientas užsiminė: “…prie langelio, konsultantė liepė pildyti naują transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį”. Šio atvejo nesureikšminome, ir manėme, kad daugiau tokie atvejai nebepasikartos. Pasirodo, mąstėme klaidingai. Tais atvejais, kai klientai nutraukdavo sutartis su automobilio pardavėju, taikiai arba teismo keliu, VĮ Regitra vis tiek sutarčių nenutraukdavo, o pildydavo naują pirkimo-pardavimo sutartį.

 

2022-04-08 į VĮ Regitra išsiuntėme užklausą, kuria prašėme: 1. Supažindinti VĮ Regitra darbuotojus apie sutarčių nutraukimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso šeštosios knygos, Prievolių teisė, 6.217 str.; 2. Į VĮ Regitra puslapį, įtraukti poziciją ir aprašyti tvarką, kaip perregistruojamos transporto priemonės, kai nutraukiama transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis”. VĮ Regitrai pasiūlėme nemokamai paruošti VĮ Regitra darbuotojams mokymus, kuriais pakomentuotume, kaip taisyklingai daryti tokį darbą, liekant VĮ Regitra veiklos rėmuose.

 

Pripažinsime, kad VĮ Regitra operatyviai sureagavo į Autopretenzijos prašymą ir pateikė atsakymą: “Dėkojame už išsakytus pastebėjimus. Pranešame, kad artimiausiu metu planuojame supažindinti darbuotojus su sutarčių nutraukimo procedūromis ir VĮ „Regitra“ tinklapyje pateikti tokią informaciją klientams”.

 

Kantriai laukėme, kaip VĮ Regitra įvykdys savo pateiktą informaciją, tačiau vėl klydome. Nepaisant to, kad Autopretenzijos klientai pateikdavo nutrauktas sutartis VĮ Regitra darbuotojams, pastarieji toliau kišdavo naujas pirkimo-pardavimo sutartis, prisidengdami: “pas mus tokia tvarka ir nesiruošiame priimti jokių sutarčių nutraukimų”.

 

2022-11-09 Papildomai paprašėme VĮ Regitra, kad ji: “1. Supažindinti VĮ Regitra darbuotojus apie sutarčių nutraukimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso šeštosios knygos, Prievolių teisė, 6.217 str.; 2. Į VĮ Regitra puslapį, įtraukti poziciją ir aprašyti tvarką, kaip perregistruojamos transporto priemonės, kai nutraukiama transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis”. Dėja, šį kartą VĮ Regitra, tokį prašymą ignoravo ir jokio atsiliepimo nepateikė.

 

2020-07-01 įvestas taršos mokestis. Tai sukėlė dar papildomų rūpesčių, nes nutraukus transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, taikant restituciją, kai šalys grąžinamos į ikisutartinius santykius, turėtų būti grąžintas transporto priemonės taršos mokestis, kuris apskaičiuojamas ir sumokamas, kiekvieną kartą, kai transporto priemonė perleidžiama kitam savininkui. Žmonės, pirkdami naudotą automobilį, kiekvieną kartą, kai pildoma transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, gauna apskaičiuotą taršos mokestį, kurį turi sumokėti VĮ Regitra. Kaip mes suprantame, jei tokia sutartis nutraukiama, taršos mokestis, kuris faktiškai būna nepanaudotas, turi būti grąžintas transporto priemonės pirkėjui, atskaičius mokesčius, kuriuos VĮ Regitra panaudoja, t. y. transporto priemonės patikros mokestį, transporto priemonės duomenų įrašymą į duomenų registrą ir registracijos liudijimo išdavimą.

 

Prieš beveik metus į UAB Autopretenziją kreipėsi p. Tomas (duomenys, kliento pageidavimu išsaugoti ir gali būti perduoti žurnalistams arba atsakingoms institucijoms, kaip tokio fakto patvirtinimui), dėl nupirkto automobilio su paslėptais defektais. Su pardavėju, taikiai, nepavyko susitarti, todėl teko kreiptis į teismą ir teisme buvo sutarta taikyti restituciją. Buvo paruoštas transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimas, taikos sutartis, kuri buvo patvirtinta teisme ir restitucija buvo įvykdyta. Linksmybės prasidėjo, kai p. Tomas kreipėsi į VĮ Regitra su prašymu grąžinti NEPANAUDOTĄ taršos mokestį. VĮ Regitra nusprendė negrąžinti taršos mokesčio.

 

2022-10-26 UAB Autopretenzija kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją, kadangi VMI surenka mokesčius į Valstybės iždą ir juos administruoja, kad VMI išaiškintų: 1. Ar VMI priklauso sumokėti taršos mokestį ar ne?; 2. Jei taršos mokesčio VMI negrąžina, kad VMI išaiškintų, kas privalo tokį mokestį grąžinti. VMI šią užklausą persiuntė VĮ Regitrai, kuri po kelių savaičių pateikė atsakymą: “Pažymėtina, kad sumokėtas registracijos mokestis gali būti grąžinamas tik įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju, kai transporto priemonė greičiau negu per 90 dienų nuo jos pirmojo įregistravimo registre iš jo išregistruojama ir išgabenama iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Įstatymas nenumato sumokėto registracijos mokesčio grąžinimo restitucijos taikymo atveju.”.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant to, kad įstatymas nurodo taršos mokesčio grąžinimo tvarką TIK išvežus transporto priemonę iš Lietuvos per 90 dienų, įstatymas nenurodo tvarkos, kaip ir kas moka arba grąžina taršos mokestį, kai pritaikoma restitucija. Todėl UAB Autopretenzija pradėjo ieškoti būdų, kaip padėti klientams, kurie grąžina transporto priemonę pardavėjui taikos sutartimi arba teismo sprendimu.

 

Siekiant tų pačių tikslų – grąžinti transporto priemonę pardavėjui, kai tokia transporto priemonė su paslėptais trūkumais ir/arba defektais, kurie yra esminiai ir dėl kurių neįmanoma eksploatuoti transporto priemonės arba tokios transporto priemonės naudojimas kelia realų pavojų jos vairuotojui ir keleiviams arba aplinkiniams, pastebėjome, kad VĮ Regitra ir toliau užuot nutraukusi transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, “prie langelio” pakiša naują pirkimo-pardavimo sutartį, taip sudarydama naują sandorį. Sudariusi naują sandorį, šalis nebetenka restitucijos teisės ir nebegali reikalauti iš Valstybės (šiuo konkrečiu atveju iš Regitros biudžeto) taršos mokesčio sugrąžinimo. Tai būtų tik viena problemos dalis. Kita problemos dalis – naujas sandoris, kai buvęs transporto priemonės pardavėjas tampa jos pirkėju ir žinodamas, kad transporto priemonėje yra daugiau, nei servisas nustatė, defektų arba trūkumų, gali kreiptis į pardavusį transporto priemonę asmenį, ir reikalauti savo “pažeistų teisių gynimo”, kaip faktinė nauja sandorio šalis. Džiaugiamės bent jau tuo, kad kol kas servisai atsakingai atlieka savo darbą ir nustato visus transporto priemonės defektus, ir grąžinant automobilį, jokių nežinomų ir papildomai atsiradusių defektų nebūna.

 

UAB Autopretenzija supranta, kad įstatymų leidžiamoji valdžia praleido šioje vietoje labai svarbią aplinkybę, dėl taršos mokesčio grąžinimo, taikant restituciją, tačiau labai trūksta iniciatyvos iš VĮ Regitra, kuri yra priešakinėse linijose ir kiekvieną dieną susiduria su transporto priemonių registravimu ir mato problemą, kad žmonės kreipiasi su nutrauktomis sutartimis ir didelė tikimybė, kad dėl VĮ Regitra neatsakingumo arba aplaidumo, o gal tiesiog dėl nenoro padaryti darbą gerai, gali nukentėti žmonės. O tada dėl žalos atlyginimo teks kreiptis į teismą.

 

Todėl UAB Autopretenzija tiki, kad tik laiko klausimas, kada VĮ Regitra imsis priemonių ir savo veiklą vykdys remdamasi įstatymais ir bus aktyvi, matydama, kad kai kuriuos įstatymus verta koreguoti, kad nenukentėtų asmenys, kurie kreipiasi į VĮ Regitra pagalbos.

 

UAB Autopretenzija Komunikacijos Vadovė Evelina Burštein

Pagarbiai

Evelina Burštein

UAB Autopretenzija Komunikacijos Vadovė

[email protected]

+370 600 585 53