Regitra lobsta iš taršos mokesčio

Būtų keista, jei nebūtų graudu

Nuo 2020 m. liepos 1 d. registruojant lengvuosius ir lengvuosius krovininius automobilius (M1 ir N1 kategorijos) taikomas registracijos mokestis priklausomai nuo degalų rūšies bei jų kombinacijų ir kai išmetamo CO2 kiekis viršija daugiau nei 130 g/km. Regitra pripažįsta tik vieną taršos mokesčio grąžinimo atvejį: 

2019-ais metais UAB Autopretenzija ėmėsi darbo - padėdama susitarti pardavėjui

https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/transporto-priemones/automobiliu-registracijos-mokestis/kaip-susigrazinti-mokesti kai automobilis, nuo pirmos jo registracijos Lietuvos Respublikoje dienos, per 90 (devyniasdešimt dienų) išgabenamas iš šalies. Gal tame yra logikos, gal ne, bet tai jau nebe Lietuvos gyventojų ar įmonių rūpestis ir šis atvejis nėra aktualus, nes jis dažniausiai nesusijęs su defektais, kurie nustatyti po daikto įsigijimo.

LR teisės aktai ir Regitros savivalė

Kaip minėjo Regitros atstovai: jie yra tik vykdytojai ir vadovaujasi įstatymu ir Autopretenzijai pasiūlė tapti lobistais, kurie keistų įstatymus. Tačiau patys dėl žmonių gerovės nenori net piršto pajudinti. Sutinkame, kad Regitra turi daugybę veiklų, tačiau kas jei ne Regitra turėtų būti priešakinėse linijose, kad žmogui būtų lengviau kuo aiškiau, kaip jam, patekus į bėdą, greičiau ir suprantamiau išsispręsti ginčus. Nepaisant to, kad Regitra tik surenka pinigus, kurie vėliau keliauja į Valstybės biudžetą, bet Regitra žino, kaip šį mokestį apskaityti ir kokiais atvejais jį grąžinti žmogui. Konkrečiai kalbame apie tai, kai asmuo arba įmonė nuperka naudotą automobilį ar kokią kitą techniką ir paaiškėja paslėpti trūkumai ar defektai, apie kuriuos pardavėjas neinformavo pirkėjo, galima grąžinti tokį netinkamos kokybės daiktą. Abi šalys susitaria, arba sutartis nutraukiama teismo sprendimo arba Vartotojų teisių Nutarimu, šalys turi būti atstatomos į ikisutartinius santykius

lady justice, justice, line art-5575189.jpg
silhouette, lady, justice-3686231.jpg

Esame girdėję atvejų, kai žmonės nuleidžia rankas (dabar taip ir būna) ir nereikalauja savo pinigų. Regitra šioje vietoje siūlo, pinigų reikalauti iš pardavėjo. Taip, logiška, kad šiuos ir kitus susidarius kaštus atsiimti iš pardavėjo, o kai pardavėjas užsispiria ir dėl taršos mokesčio, kurio kaštai svyruoja nuo keliasdešimties iki kelių šimtų eurų, žmogus nurašo į nuostolius. Galima būtų suprasti, kad vardan didesnės išsaugotos sumos aukojama mažesnė pinigų sumą, bet kitą vertus, kiekvienas iš mūsų tuos pinigus uždirbome ir dėl tos sumos verta pasidarbuoti ir ją susigrąžinti.
Įdomiausia tai, kad pati Regitra tiksliai nėra apsisprendusi, o kai nėra apsisprendusi, tai klaidina ir kitus, nes taršos mokestį vadina registracijos mokesčiu, o tuo pačiu teigia: “…Regitra paslaugą atliko, transporto priemonę įregistravo, tai ir turi teisę už paslaugą pasiimti pinigus”. Nepaisant to, kad Žmogus vieną sumą, čekyje, šie mokesčiai būna išskaidyti. Čekyje galime pamatyti išskaidytus mokėjimus, kurių dalis lieka Regitrai, kaip mokestis už paslaugas, bet didžioji dalis nukeliauja į Valstybės iždą.

Vertinant Valstybės mastu, Valstybė nepraranda taršos mokesčio, nes žmonės pinigus vis tiek anksčiau ar vėliau kažkaip išleis, ir galiausiai tie pinigai mokesčių keliu nukeliaus Valstybei, bet žmogus bent jau turės pasirinkimo teisę, kaip juos išleisti.
Neoficialiomis žiniomis, per 2022-uosius metus Regitra surinko 26 milijonus EUR iš šio mokesčio, todėl sutarčių nutraukimo atveju, Regitra neteks vos kažkokių varganų 300 tūkstančių. Vertinant Valstybės mastu – tai visiškai nereikšminga suma, nes pardavėjas pardavęs tą patį automobilį ar kitą transportą pirkėjui, sudarys sąlygas dar kartą tiek pat sumokėti naujam savininkui. Todėl atsakingai sakome, kad reikia ir privaloma ginti savo interesus ir taip lengvai nedalinti pinigų.

euro, banknotes, money-2991837.jpg

Sutarties nutraukimas ar “anuliavimas”

Autopretenzija, ilgiau nei metus Regitros prašė, kad į Regitros skaitmeninę sistemą būtų įtraukta sutarčių nutraukimo pozicija. Vos per pusantrų metų sistemoje atsirado pozicija, tačiau ji ir vėl klaidina žmones. Nutraukus automobilio ar kitos technikos pirkimo – pardavimo sutartį pakanka sutartyje ranka įrašyti sakinį: “Ši sutartis nutraukta abiejų šalių sutarimu arba teismo sprendimu ar Vartotojų teisių nutarimu ir tokį dokumentą galima pateikti Regitrai. Bet ne. Regitrai dar reikia sutarties “anuliavimo” dokumento, kurio apskritai nereikia ir dėl to papildomai apsikrauna pati Regitra.

 

Tenka pripažinti, kad anksčiau buvusi Regitros praktika pildyti naują pirkimo – pardavimo sutartį, jau mažėja, bet vis tiek, kyla klausimas, o kam to reikia. Jei Lietuvos Respublikoje yra noras lengvinti procesus, tai gal ir Regitra galėtų pakeisti poziciją iš sutarties anuliavimo į sutarties nutraukimą ir dedant tą pačią pirkimo – pardavimo sutartį, paspausti mygtuką (Sutartis nutraukta abiejų šalių sutarimu) atsirastų ant to dokumento, kaip patvirtinimas.

pen, fountain pen, writing-2683078.jpg

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 6-oje knygoje “Prievolių teisė” nėra niekur užsimenama apie apskritai bet kokius anuliavimus, todėl jei Regitra laikosi principo, kad ji yra įstatymų vykdytoja, tai ir šio įstatymo Regitra privalo laikytis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Viešumas geriausias sprendimas

Autopretenzija kviečia savo klientus ir kitus susidūrusius su tokiais atvejais, kreiptis į Autopretenziją ir surinkę papildomą informaciją ir tai, kad Regitros veikla prasilenkia su teisės aktais ir Regitros veikla, planuoja ir toliau viešinti ir padėti žmonėms. Retas žmogus, kuris supranta, kaip tiksliai turi būti nurodyta, siekdamas savo tikslų susiduria su klaidinančia informacija. Todėl tik Jūsų aktyvumo dėka, palengvinsime kitiems ir padėsime spręsti ir lengvinti procesus. Būkime pilietiški ir visiems bus lengviau.

photographer, human, camera-3672075.jpg

Pagarbiai

Evelina Burštein

UAB Autopretenzija Komunikacijos Vadovė

Tel. nr. +370 600 58553

El. paštas: [email protected]

Evelina Autopretenzija

MŪSŲ MISIJA – pagalba/konsultacijos pirkėjui įsigijus automobilį su defektais.

Greitas konsultavimas

Konsultuojame dėl įsigyto daikto (automobilio) su paslėptais defektais.

Susisiekti su mumis naudinga nes:

  • Aptarsime tai, kas naudinga Jums
  • Pasidalinsime mūsų klientų patirtimi, kaip jiems pavyko atgauti kompensacijas
  • Atsakysime į visus Jūsų klausimus
  • Būsime partneriais, kurie yra Jūsų pusėje
  • Peržiūrėsime Jūsų atvejus nemokamai

Atsisiųsk

Pirkimo-pardavimo sutartį

Rašyk

Skambink

Užduok klausimą